# اصلاح

روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

  روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی محمد صالحی کارشناس ارشد اصلاح نباتات – باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیانهmohsale@gmail.com   چکیده: اگرچه کاشت گیاهان دارویی به ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 132 بازدید